Johann Joseph Ignaz Brentner

Johann Joseph Ignaz Brentner (3. listopadu 1689, Dobřany – 28. června 1742, Dobřany) vstoupil do hudební historie českých zemí zejména čtyřmi sbírkami, které vyšly tiskem v Praze v letech 1716–1720. V nich obsažené duchovní árie, sborová offertoria a instrumentální koncerty odrážejí dobové stylové vlivy italské hudby a spolu s rukopisně dochovanými díly poskytují cenný obraz o tehdejší kompoziční tvorbě v Čechách. Ve své době doznaly Brentnerovy skladby značného rozšíření, byly známy až v jezuitských misiích na území dnešní Bolívie.

Instrumentální hudba

ed. Václav Kapsa

Svazek obsahuje veškeré známé instrumentální skladby Josepha Brentnera. Sbírka čtyřhlasých koncertů Horae pomeridianae, op. 4, vyšla roku 1720 v Praze jako jediný tamější titul věnovaný tehdy instrumentální hudbě. Dva obdobné concerti da camera se unikátně dochovaly ve Vatikánské apoštolské knihovně. Také instrumentální Pastorella stejně jako Partita a 5 pro violu d’amore, dva hoboje, lesní roh a bas náleží k ojediněle dochovaným kompozicím svého druhu. Edice je součástí projektu zkoumajícího kompoziční tvorbu v Čechách doby vrcholného baroka na příkladu Brentnerových děl.

AE004
300 Kč